Egyszerűen

Autólízing és autóbiztosítás

Az autólízing szerződésekhez a gyakorlati életben számtalan típusú biztosítási szerződés kapcsolódhat. A biztosítási szerződés megkötése a kárveszélyviselés speciális szabályai miatt mind a lízingbeadó, mind a lízingbevevő számára előnyökkel jár.

Az autólízing szerződés mint finanszírozási konstrukció mellett is megjelent napjainkban a hitelfedezeti életbiztosítás, melynek a lényege, hogy a lízingbevevő halála esetén a biztosító fizeti meg a hátralévő tőkét és egyéb költségeket, így a kedvezményezett, örökös tulajdonjogot szerezhet a lízingtárgyon. A lízingbevevők törlesztési nehézségein segítenek azok a biztosítások, amelyek például a munkanélküliség, a betegség vagy az árfolyamváltozásból eredő kockázatot vállalják át a lízingbevevőtől.

A kárveszélyviselés "megfordulása" miatt a legnagyobb jelentőséggel a lízingtárgyra vonatkozó vagyonbiztosítás, gépjárművek esetén a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB), valamint a casco biztosítás bír. A gépjármű lízing szerződésben a felek rendszerint rögzítik, hogy a lízingbevevő köteles a lízingdíj erejéig vagyonbiztosítási, gépjárművek esetén kötelező biztosítást, valamint casco biztosítást kötni, és azt a szerződés időtartama alatt hatályban tartani. Ennek elmulasztása olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapot adhat az autólízing szerződés lízingbeadó általi azonnali hatályú felmondására.

A biztosítási szerződés megkötésére többféle módon kerülhet sor. A lízingbevevő megbízhatja a lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkuszt, hogy biztosítási szerződést kössön, amelyben a biztosított, a szerződő és egyben díjfizető a lízingbevevő. Gépjárművek lízingelése során terjedt el az integrált casco-s biztosítás, amelynek a lényege, hogy a casco biztosítás díja a lízingdíjba kerül beépítésre vagy a lízingdíj mellett kiszámlázásra, a biztosítási szerződést a lízingbeadó saját nevében mint szerződő és díjfizető fél köti.

A beépített casco biztosítás megkötéshez hozzájáruló nyilatkozatban a lízingbevevő vállalja, hogy a biztosítási esemény napjával a Ptk. 547. § és 550. § alapján a szerződő helyébe belép, és a biztosítóval szembeni jogvitában eljár. A biztosítási szerződés megkötésének másik lehetséges módozata, hogy a lízingbevevő maga köt biztosítási szerződést.

Vissza a többi autós, pénzügyi hírhez »

Hírlevél
Adatait bizalmasan kezeljük.

ÜZEMANYAG­ÁR-KERESŐ

Gépjármű adásvételi minta szerződés (letöltés) »

A gépjármű adásvételi szerződés megalkotása első pillantásra nem tűnik bonyolultnak, ám ha nem felelünk meg bizonyos tartalmi kritériumoknak, akkor a szerződés nem lesz érvényes.
Facebook
Oldal