Egyszerűen

Mióta létezik személyi hitel, kölcsön?

A személyi hitel vagy személyi kölcsön hazánkban már a XX. század elejétől ismert volt, ám a fogyasztói hitelezés kialakulását elősegítő házaló kereskedés, a tömegcikkek gyors – akár hitelezéssel történő – értékesítése csak a II. világháború előtti évtizedben vált jelentőssé.

Fogyasztóvédelmi jellegű jogi szabályozás ezen a területen csak a második világháborút követően valósult meg. Az 1950-es évektől a fogyasztóknak nyújtott személyi kölcsönöket már nem a piac befolyásolta, hanem az akkori ideológiának megfelelően a lakossági kölcsönöknek gazdaságpolitikai jelentősége is volt.

A lakossági fogyasztási, személyi kölcsönök nyújtása az el nem költött jövedelmeknek a forgalomba való visszaterelésével tulajdonképpen a vásárlóerő átcsoportosítását is jelentette a fogyasztók körében. A kölcsönfolyósítások és kölcsöntörlesztések tervezhetővé váltak, a termelés és a forgalom a központi elképzelésekhez igazodott. A gazdasági szabályozó rendszer a lakossági hitelezéssel szemben azt a követelményt támasztotta, hogy a lakossági hitelforrásokat elsősorban a lakásépítési program megvalósítása érdekében kellett felhasználni. Így a személyi, fogyasztási kölcsönök csak másodlagos szerepet játszottak.

A fogyasztói személyi hitel szerződést először 1958-ban fogyasztási kölcsönként szabályozta egy, a belkereskedelmi és a pénzügyminiszter által kiadott közös rendelet. Az áruhiánnyal, de mindenképpen választékhiánnyal küszködő, alapvetően kereslet-túlsúlyú szocialista gazdasági környezetben első pillantásra furcsának, sőt értelmetlennek tűnhet a fogyasztási személyi kölcsön alkalmazása és szabályozása.

Ha a fogyasztó nem tud kedve szerint vásárolni, mert választékhiány vagy éppen áruhiány van az üzletben, mi szüksége lehet a személyi kölcsönre? A választ a korszak ideológiáját figyelembe véve találjuk meg: nem akárkinek akármilyen ügyletére vonatkozott a szabályozás, hanem a jogszabályban meghatározott, privilegizált állampolgári csoport a belkereskedelmi miniszter által meghatározott termékeket vásárolhatta meg a kölcsönből.

Vissza a többi autós, pénzügyi hírhez »

Hírlevél
Adatait bizalmasan kezeljük.

ÜZEMANYAG­ÁR-KERESŐ

Gépjármű adásvételi minta szerződés (letöltés) »

A gépjármű adásvételi szerződés megalkotása első pillantásra nem tűnik bonyolultnak, ám ha nem felelünk meg bizonyos tartalmi kritériumoknak, akkor a szerződés nem lesz érvényes.
Facebook
Oldal